• Home
  • "6 ปีสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" รับโล่เกียรติคุณ จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

"6 ปีสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" รับโล่เกียรติคุณ จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"6 ปีสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต"
                  ส่งมอบข้อเรียนรู้ห้องเรียนแห่งอนาคต ในงาน "6 ปีสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ บรรยากาศอบอุ่นและชื่นมื่น เมื่อคุณครูจากทั้ง 50 โรงเรียนในโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต มารวมตัวกัน เพื่อส่งมอบข้อเรียนรู้จากการพัฒนาต้นแบบ #ห้องเรียนแห่งอนาคต
                 โดยมี คุณวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบแด่ คุณอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียนในโครงการฯ ทั้ง 50 แห่ง ด้วย อีกไฮไลท์สำคัญของงานคือ ช่วง #นวัตกรรมจากห้องเรียนแห่งอนาคต ทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ห้องเรียนสร้างพลัง 2. ห้องเรียนขยาย เชื่อมชุมชนเป็นทุนหนุนการเรียนรู้ 3. ห้องเรียนมีหัวใจ เมื่องานวิจัยมีชีวิต และ 4. ห้องเรียนเชื่อมโลก บูรณาการสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ได้น้องๆ จาก #ชุมนุมซัมซุง ทั้งรุ่นพี่ศิษย์เก่าและรุ่นน้องปัจจุบัน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมการแสดงน่าประทับใจ อย่างร้องหมอลำ และลิเกฮูลู #เรียกเสียงปรบมือล้นหลาม
                   6 ปีตลอดการดำเนินโครงการ ออกดอกผลความสำเร็จมามากมายจนเกิดเป็นวันนี้ 6 ปีตลอดเส้นทางอันยาวนานที่คุณครู นักเรียน โรงเรียน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมทุ่มเทกันมา ทำให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตมีอยู่จริง และจะยังคงดำเนินภารกิจสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตต่อไป #คุณครูสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ส่งต่อกำลังใจให้กันและกัน :D #ซัมซุงเฮ่โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม