• Home
  • ประชาสัมพันธ์กับ เสื้อแข่งขัน เหรียญ ถ้วยรางวัล ที่ใช้ในกิจกรรม พรเจริญ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์กับ เสื้อแข่งขัน เหรียญ ถ้วยรางวัล ที่ใช้ในกิจกรรม พรเจริญ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14

                  นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา และคณะครู ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กับ เสื้อแข่งขัน เหรียญ ถ้วยรางวัล ที่ใช้ในกิจกรรม พรเจริญ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม