• Home
  • ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดังนี้

1. ม. 1 แผน จำนวน 360   
2. ม. 4 แผนวิทย์ คณิต จำนวน 240 คน
3. ม. 4 แผนอังกฤษ-จีน 40 
4. ม. 4 แผนอังกษ-ญี่ปุ่น 40


โดยสามารถสมัครได้ ทาง

 1. สมัครออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 
 2. สมัครด้วยตนเอง ณ โดม 40 ปี


***หมายเหตุ***

1. สำหรับนักเรียนที่สมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบนี้ และไม่ต้องสมัครซ้ำ  คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ
2. วันสอบ และมอบตัว ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ ในลำดับต่อไป

สามารถติดต่อ/สอบถามข้อมูลได้ที่
คุณครูภานุมาศ บุญสมร โทร. 080-1267739


โรงเรียนพรเจริญวิทยา (PCW SCHOOL)

คำขวัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
ปรัชญา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
คุณธรรม นำความรู้
คติพจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
สี และต้นไม้ประจำโรงเรียน
ม่วง-เหลือง, ต้นรัง

อัพเดท!! ข่าวล่าสุดของโรงเรียน

[latest][3][recentright]

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม